Stanisław 2015


INWESTYCJA

"Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Stanisławianka"

wraz z budową instalacji kanalizacyjnej, deszczowej, odprowadzeniem wód opadowych z dachu,

budową drenażu w miejscowości Stanisław Dolny na działakch nr 2502, 2503/1, 2468/4."