Stanisław Dolny - 2017


INWESTYCJA

"Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym wraz z zapleczem, biblioteką i świetlicą z projektem budowy przyłącza gazowego, wodociągowego, budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz projektem zjazdu indywidualnego"