Wielkie Drogi - 2017


INWESTYCJA

"Budowa sali sportowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno-technicznego sali sportowej wraz z rozbiórką i budową: instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i elektrycznej; instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej poza budynkiem; sieci wodociągowej; chodnika oraz rozbiórką instalacji wodociągowej poza budynkiem i budową wentylacji mechanicznej."