Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Wielkie Drogi - 2017


INWESTYCJA

"Budowa sali sportowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno-technicznego sali sportowej wraz z rozbiórką i budową: instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i elektrycznej; instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej poza budynkiem; sieci wodociągowej; chodnika oraz rozbiórką instalacji wodociągowej poza budynkiem i budową wentylacji mechanicznej."